HMJ-kurssin opit mahdollistivat myyntituloksen tuplaamisen

Ilmastointitohtorit Oy:n myyntijohtajana toimiva Tomi Luomaluhta kertoo Hyväksytty myyntijohtaja -kurssin antaneen paljon eväitä, joiden avulla yrityksen myyntimäärät- ja tuotot on saatu nostettua uudelle tasolle. ”Aikaisemmin tekemisemme perustui pitkälti musta tuntuu -ajatteluun ja muistinvaraisuuteen, mutta kurssin jälkeen olemme saaneet järkeistettyä toimintaamme huomattavasti muun muassa CRM:n tehokkaammalla hyödyntämisellä”, Luomaluhta kertoo.

Yhdeksi tärkeimmistä konkreettisista opeista Luomaluhta mainitsee myynnin ja markkinoinnin mittareiden määrittelyn: ”Nyt pystymme tarkasti seuraamaan jopa päivätasolla, miten myyntitavoitteemme etenevät ja kuinka kaukana olemme kuukausibudjeteista.” HMJ-kurssilla annetaan tarkkoja oppeja siihen, miten tavoitteita tulisi määritellä. ”Nyt tiedämme, miten paljon meidän tulisi kontaktoida asiakkaita päivittäin tai saada tarjouksia lähetettyä kuukaudessa, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa”, Luomaluhta avaa.

Oikeat kohderyhmät toivat selkeyttä ja tuottoa

Kurssilla toteutettu myyntistrategia toi Ilmastointitohtoreille selkeää ohjenuoraa myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseen. Luomaluhta kertoo, että erityisesti kohderyhmiä on mietitty tarkkaan: ”Nyt tiedämme, mihin haluamme panostaa, mistä saamme parhaat tuotot ja millaiset projektit ovat meille kannattavimpia. Aikaisemmin teimme töitä sieltä, mistä tarjouspyyntöjä sattui tulemaan, eikä myynti tai markkinointi ollut suunnitelmallista.”

Strategian selkeyttäminen on tuonut myös toivottua tulosta, sillä esimerkiksi Luomaluhdan oma myyntitulos on kaksinkertaistunut kurssin suorittamisen jälkeen. ”Kurssista on ollut koko yritykselle hyötyä, sillä vastuut pystytään nyt selkeämmin jakamaan myyntitiimin sisällä. Myös myynnin johtaminen on suoraviivaisempaa ja omakin rooli myyntijohtajana selkeytynyt”, iloitsee Luomaluhta. Myös uusien myyntihenkilöiden rekrytointi helpottuu, kun pystytään heti alkuvaiheessa kertomaan, millaisia mittareita ja tavoitteita yrityksessä hyödynnetään.

”Ei mikään läpihuutojuttu”

Luomaluhdan mukaan kurssi oli riittävän vaativa, jolloin siitä sai myös paljon irti. ”Kurssi ei ollut mikään läpihuutojuttu, vaan kouluttajat pysyivät asiassa. Omia näkemyksiä haastettiin, mikä avasi itselle uusia tapoja tarkastella omaa tekemistä”, Luomaluhta kuvailee.

”Kurssi oli mielestäni kaiken kaikkiaan erinomainen täsmäkoulutus myynnin johdolle, sillä oppeja tuli kattavasti oman osaamisen kehittämisestä koko myyntitiimin vetämiseen ja motivoimiseen”, Luomaluhta summaa kurssin antia.